Papieskie rekolekcje z prorokiem Eliaszem

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 30.01.2015 21:41

Karmelita o. Bruno Secondin będzie głosił rekolekcje wielkopostne dla papieża i kierownictwa Kurii Rzymskiej.

Prorok Eliasz wstępuje do nieba Andrzej Macura / CC-SA 3.0 Prorok Eliasz wstępuje do nieba

Rozpoczną się one w niedzielę 22 lutego wieczorem i potrwają nieco ponad cztery dni, do piątku rano. Kanwą rozważań będzie kluczowa dla duchowości karmelitańskiej postać proroka Eliasza. Uczestnicy rozważań mają przebyć wraz z Eliaszem całą jego życiową drogę, wyjść ze swej wioski, odkryć drogi autentyzmu i wolności, dać się zaskoczyć Bogu, być świadkami sprawiedliwości i solidarności, by w końcu stać się – tak jak Eliasz – prorokami braterstwa. Każdego dnia przewidziane są dwie medytacje.

Tegoroczny rekolekcjonista jest Włochem i wykładowcą duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Mieszka nieopodal Watykanu we wspólnocie karmelitów trzewiczkowych przy kościele Matki Bożej in Traspontina, przy Via della Conciliazione. Przez cały czas rekolekcji Papież będzie przebywał wraz ze swymi współpracownikami w domu rekolekcyjnym w Aricci pod Rzymem. W tym czasie zawieszona jest wszelka działalność publiczna Ojca Świętego, co oznacza, że w środę 25 lutego nie będzie audiencji ogólnej.