Metropolita Hilarion krytykuje ukraińskich grekokatolików

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 26.06.2014 22:09

Metropolita Hilarion Ałfiejew skrytykował „antyrosyjskie i zdecydowanie popierające rewolucję Majdanu stanowisko ukraińskich grekokatolików”. Zdaniem rosyjskiego hierarchy za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest zwierzchnik tego Kościoła.

Metropolita Hilarion krytykuje ukraińskich grekokatolików Józef Wolny/GN Metropolita Hilarion

Warto dodać, że wskazany tu palcem abp Światosław Szewczuk kilka dni temu apelował do prawosławnych Rosjan, by nie wierzyli propagandzie ukazującej Ukrainę i grekokatolików jako wrogów Rosji. 

Hilarion wyraził żal, że duchowieństwo Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, zamiast wzywać do pojednania i dialogu pozostających w konflikcie stron, „otwarcie pobudzało protestujących na Majdanie do radykalnych działań”, a po wydarzeniach stycznia i lutego wprost oskarżyło Rosję o wszystkie, jak się wyraził, nieszczęścia dotykające Ukrainę. Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego oskarżył zwierzchnika ukraińskich grekokatolików abpa Światosława Szewczuka i jego współpracowników o prowadzenie antyrosyjskiej kampanii w państwach zachodnich oraz ataki na Rosyjski Kościół Prawosławny. Innym „grzechem” ukraińskich grekokatolików według jest metropolity Hilariona domaganie się od Papieża ustanowienia w Kijowie greckokatolickiego patriarchatu oraz nawiązanie ścisłej współpracy z patriarchatem ukraińskiego Kościoła prawosławnego oddzielonego od Moskwy. Oprócz tego zarzucił on grekokatolikom prowadzenie akcji prozelickiej na wschodzie i południu Ukrainy. 

Należy dodać, że metropolita Hilarion ani razu nie wspomniał o aneksji Krymu i trudnej sytuacji grekokatolików na tym półwyspie. Z uznaniem ocenił stosunek Papieża Franciszka i kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina do wydarzeń na Ukrainie. Jego zdaniem powstrzymywali się oni od jednoznacznych opinii politycznych i wzywali do pokoju na ziemi ukraińskiej.