Papieskie spotkanie z młodymi astronomami

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 26.06.2014 22:03

Wszystkie narody powinny mieć dostęp do badań i kształcenia oraz móc cieszyć się zdobyczami nauki. Okazją do tego stwierdzenia było dla Papieża spotkanie z uczestnikami szkoły letniej organizowanej przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne (1-27 czerwca).

Papieskie spotkanie z młodymi astronomami Roman Koszowski /Foto Gość Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne

Odbywająca się w Castel Gandolfo impreza zgromadziła 25 studentów i młodych pracowników naukowych z 23 krajów. Tym razem towarzyszyło jej hasło: „Galaktyki: bliskie i dalekie, młode i stare”. Jak zauważył Franciszek, watykańska szkoła astrofizyki staje się praktycznym miejscem i modelem współpracy i dialogu młodych naukowców z różnych środowisk, zjednoczonych w poszukiwaniu prawdy. 

„Ta prosta i konkretna inicjatywa ukazuje, w jaki sposób nauki mogą być stosownym i skutecznym narzędziem wspierania pokoju i sprawiedliwości – stwierdził Papież. – Również dlatego Kościół angażuje się w dialog z naukami, wychodząc od światła rzucanego przez wiarę. Jest bowiem przekonany, że wiara może poszerzyć perspektywy rozumu, ubogacając go. W tym dialogu z naukami Kościół raduje się ze wspaniałego postępu naukowego, uznając olbrzymi potencjał, jakim Bóg obdarzył ludzki umysł (por. Evangelii gaudium 238, 243), niczym matka, która cieszy się i słusznie jest dumna, gdy jej dzieci wzrastają «w mądrości, latach i łasce» (Łk, 2, 52)”. 

Ojciec Święty zwrócił też uwagę, że zaledwie niewielka część ludzkości ma dostęp do takich zdobyczy naukowych, jak uczestnicy letniej szkoły astrofizyki w Castel Gandolfo. Dlatego zachęcił młodych astronomów do dzielenia się zdobytą tu wiedzą i doświadczeniem ze swymi rodakami w krajach pochodzenia.