Dialog o dalszej integracji kontynentu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 10.06.2014 20:32

Już po raz dziesiąty w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli miało miejsce spotkanie przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich i innych religii z unijnymi liderami.

Dialog o dalszej integracji kontynentu Jakub Szymczuk /GN Flaga Unii Europejskiej

Do takich regularnych spotkań instytucje unijne zobowiązane są na mocy Traktatu Lizbońskiego. Określa on bowiem, że Unia Europejska prowadzi z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi regularny i strukturalny dialog.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęto minutą ciszy upamiętniającą ofiary tragicznego zamachu na Muzeum Żydowskie w Brukseli, do którego doszło 24 maja. Przyjęto również wspólną deklarację dotyczącą Meriam Ibrahim. Ta chrześcijanka z Sudanu, mimo iż była w ciąży z drugim dzieckiem, została skazana na śmierć za rzekomą apostazję. Wykonanie wyroku odroczono jednak na dwa lata, by pozwolić skazanej na odchowanie urodzonego w więzieniu dziecka.

Wśród poruszanych tematów były również: przyszłość integracji europejskiej w świetle ostatnich wyborów do Europarlamentu, rola społeczeństwa obywatelskiego i przekonań religijnych w przestrzeni publicznej, a także rola i miejsce Europy na arenie międzynarodowej.