Odwaga oglądania ran Jezusa

ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 27.04.2014 12:21

Podczas ceremonii na Placu św. Piotra papież Franciszek ogłosił świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II.

Odwaga oglądania ran Jezusa Roman Koszowski /GN Jan Paweł II ”był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie podkreślam to w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami”.

- Mieli odwagę oglądania ran Chrystusa, dotykania Jego zranionych rak i jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata, ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg - mówił w homilii papież Franciszek.

Ojciec święty zaznaczył, że Jan Paweł II ”był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie podkreślam to w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami”.

Natomiast odnosząc się do posługi Jana XXIII, papieża, który zwołał Sobór Watykański II, podkreślił, że okazał on ”taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowadzony... Był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu”.

- Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnice Bożego Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.

W liturgii kanonizacyjnej razem ze 150 kardynałami Eucharystię koncelebrował Benedykt XVI oraz około tysiąca biskupów i kila tysięcy kapłanów. Na Placu św. Piotra i na przyległych ulicach, ostrożnie licząc, zgromadziło się około 800 tys. wiernych.

Natomiast na zakończenie liturgii, przed modlitwą „Regina coeli” papież powiedział między innymi: „Z wielką miłością pozdrawiam pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa! Umiłowani, uczcijcie pamięć dwóch świętych papieży wiernie realizując ich nauczanie... Szczególne pozdrowienie niech dotrze do chorych i osób w podeszłym wieku, którym nowi święci byli szczególnie bliscy.

Liturgię kanonizacyjną poprzedziła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pół godziny przed Mszą św. wśród celebransów pojawił się Benedykt XVI, witany gorącymi oklaskami. Relikwie św. Jana XXIII nieśli jego krewni, natomiast Jana Pawła II uzdrowiona za jego przyczyną Floribeth Mora-Diaz z mężem.

Uroczystość obsługiwało 2259 dziennikarzy z 69 krajów.