Kanada: biskupi do premiera

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 25.04.2014 21:48

Biskupi Kanady oceniają poczynania premiera tego kraju, Stephena Harpera.

Polityka powinna wspierać dobro wspólne, a społeczeństwo ma troszczyć się o nienaruszalność ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To przesłanie, jakie episkopat Kanady skierował do premiera Stephena Harpera. Biskupi wyrażają zaniepokojenie upadkiem wartości ludzkiego życia w kanadyjskim społeczeństwie. Dotyczy to stosunku tak do dzieci poczętych, jak i osób zbliżających się do kresu życia. Episkopat zwraca też uwagę na szersze światowe problemy, jak kryzys gospodarki i zatrudnienia, zagrożenie środowiska naturalnego czy ograniczenia praw różnych grup ludności, w tym tubylców. Przypomina przy tym wciąż nie rozwiązane kwestie afrykańskie.

W kontekście konfliktu w Syrii kanadyjscy biskupi chwalą rząd swego kraju za pomoc humanitarną dla ofiar tej wojny oraz za wysiłki na rzecz wolności religijnej na Bliskim Wschodzie. Zachęcają jednocześnie władze do uproszczenia procedur azylowych dla uchodźców wojennych. Gdy chodzi o inne regiony świata, episkopat krytycznie odnosi się do kanadyjskich inwestycji w krajach rozwijających się. Biskupi zachęcają rząd w Ottawie do większego nadzoru w tym, co dotyczy przestrzegania zasad ochrony środowiska i praw rdzennej ludności zamieszkującej tereny, które eksploatują kanadyjskie firmy.

Episkopat z uznaniem odnosi się do poczynań swego rządu w sprawie ukraińskiej. Warto przypomnieć, że w związku z aneksją Krymu Kanada wprowadziła najdalej idące sankcje wobec Rosji; Stephen Harper stosuje też dużo bardziej zdecydowaną politykę na rzecz Kijowa, niż inni partnerzy z NATO. Biskupi dziękują zatem premierowi za „obronę suwerenności i praw Ukrainy”.