Kościół katolicki w Polsce 1991-2011

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 22.04.2014 23:00

Ukazał się „Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce za lata 1991-2011”. To wspólna publikacja Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Z Rocznika dowiemy się m.in., że w Polsce systematycznie przybywa księży. Jeszcze w 1993 r. kapłanów diecezjalnych i zakonnych było blisko 24,5 tys. W 2011 r. liczba ta przekroczyła 30,5 tys. Niestety spada liczba powołań kapłańskich i zakonników – zauważył ks. Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

„Najwięcej zakonników należy do gałęzi franciszkańskich, takich jak bracia mniejsi, franciszkanie konwentualni czy kapucyni. Niemal co czwarty zakonnik w Polsce należy do jednego z tych zakonów. Również licznym zgromadzeniem są salezjanie; do nich należy ok. 9 procent zakonników w Polsce. Liczni są też pallotyni, jezuici, werbiści i oblaci Maryi Niepokalanej. Łącznie do wymienionych wspólnot zakonnych należy niemal połowa wszystkich zakonników w Polsce” – powiedział ks. Sadłoń.

Z Rocznika dowiemy się, że w Polsce spada liczba sióstr zakonnych. W 1992 r. było ich niemal 25 tys., a w roku 2011 już tylko ok. 21.200.