Abp Budzik: Nie da się wykreślić Chrystusa

KAI |

publikacja 20.04.2014 18:30

Nie da się wykreślić Chrystusa z dziejów człowieka i historii. On jest nie tylko silniejszy od prześladowców, ale jest zwycięzcą śmierci i Panem życia - powiedział metropolita lubelski abp Stanisław Budzik podczas Mszy św., którą sprawował w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w lubelskiej katedrze.

Abp Stanisław Budzik Agnieszka Gieroba /GN Abp Stanisław Budzik
Z serca błogosławię Czytelnikom "Gościa Niedzielnego"

W swojej homilii abp Budzik nawiązał do szczególnego miejsca, jakie dla chrześcijańskiego świata stanowi bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. – Tam dokonały się najważniejsze wydarzenia w dziejach świata, bez których daremna byłaby nasza wiara i przepowiadanie – mówił. W refleksji nad ostatnimi dniami Wielkiego Tygodnia metropolita przypomniał, że znalazły one swoją kulminację w liturgii Wigilii Paschalnej.

Jak zaznaczył, w dniach Triduum Paschalnego każdy kościół stał się świątynią Grobu i Zmartwychwstania Chrystusa. To w niej, jak się wyraził „zagęszczają się” wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. – Nie potrafimy żyć bez Chrystusa, dlatego wyszliśmy na poszukiwanie światłości, symbolizowanej przez świecę paschalną i świece, które przynieśliśmy na pamiątkę naszego chrztu, kiedy przyjęliśmy światło wiary – powiedział.

Przywołując ewangeliczne postaci Marii Magdaleny, apostołów Piotra i Jana, pierwszych świadków zmartwychwstania, arcybiskup podkreślił, że nie da się wykreślić Chrystusa z dziejów człowieka i historii. – On jest nie tylko silniejszy od prześladowców, ale jest zwycięzcą śmierci i Panem życia – podkreślił.

Zdaniem kaznodziei, głoszone w tych dniach orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa jest nie tylko centralną prawdą Ewangelii, ale też zawiera w sobie prawdę o Chrystusie. Prawda o zmartwychwstaniu jest „drogowskazem ustawionym na szlakach naszych ludzkich dróg”.

W niedzielnej liturgii licznie uczestniczyli dziennikarze, pracownicy i słuchacze Rozgłośni Archidiecezji Lubelskiej Radio eR, obchodzącej w tym roku 20-lecie swojego istnienia. Nawiązując do tego wydarzenia, metropolita zwrócił uwagę na postać św. Pawła, zwanego Apostołem narodów. – Gdyby żył dzisiaj, korzystałby zapewne ze środków, które daje współczesna technika przekazu słowa – powiedział.

Dziękując tym, którzy w mijającym dwudziestoleciu tworzyli diecezjalną rozgłośnię, przypominał, że jej celem jest ewangelizacja i solidna formacja, zgodnie z radiowym mottem: „Blisko życia, blisko ludzi i Boga”. – Życzę wszystkim pracownikom Radia eR, aby radość paschalna ogarnęła ich serca i budowała wspólnotę ludzi otwartych na Boga i człowieka, czerpiąc radość, która płynie z bliskości Chrystusa i Jego zmartwychwstania – powiedział abp Budzik.

Metropolita nawiązał także do zbliżającej się kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. – Radujemy się z ich kanonizacji, szczególnie z kanonizacji naszego wielkiego rodaka - powiedział. Abp Budzik apelował o podejmowanie świadectwa życia bł. Jana Pawła II i wsłuchiwania się w jego słowa. Przypomniał również ostatnie orędzie wielkanocne Jana Pawła II z 2004 r. Ojciec św. apelował w nim o to, by pokusa zemsty ustępowała przebaczeniu a kultura śmierci – kulturze życia. - Zadaniem i obowiązkiem człowieka jest budowanie przyszłości z cierpliwą dalekowzrocznością. Niech nastanie bardziej sprawiedliwy świat, któremu dałeś początek zmartwychwstając – mówił wówczas papież.

Wielkanocną eucharystię koncelebrowali z abp. Budzikiem lubelscy biskupi pomocniczy z bp. seniorem Ryszardem Karpińskim, kapłani współpracujący z Radiem eR oraz członkowie Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej.

Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej Radio eR powołał do istnienia w 1994 r. ówczesny ordynariusz lubelski abp Bolesław Pylak. Nosiło wówczas nazwę Katolickie Radio Lublin. W 1998 r. podjęto decyzję o włączeniu stacji w ogólnopolską sieć rozgłośni diecezjalnych „Radio PLUS”. W 2005 r. metropolita lubelski abp Józef Życiński zdecydował o wyjściu z sieci i przekształceniu rozgłośni w radio diecezjalne, działające odtąd pod nazwą Radio eR. Nazwa ta zawiera ideę przewodnią radiowej misji, którą jest „ewangeliczna radość”.

Archidiecezjalne radio od początku nadaje na częstotliwości 87,9 FM i jest słyszalne w promieniu ok 100 km. od Lublina. Misja radia to nie tylko informacje z życia Kościoła powszechnego i archidiecezji lubelskiej, ale również zaangażowanie w działalność społeczną w kraju i poza jego granicami. W ostatnim czasie słuchacze radia włączyli się w pomoc ofiarom kijowskiego EuroMajdanu. Obecnie rozgłośnia zatrudnia kilkanaście osób, głównie młodych dziennikarzy. Dyrektorem Radia eR jest ks. Mieczysław Puzewicz.

Więcej o Radiu eR można znaleźć na stronie www.radioer.pl