Trzeba troski o dzieła charytatywne, rodzinę i wolność religijną

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 07.04.2014 21:17

Wizyta ad limina Apostolorum jest okazją, by zacieśnić więź i komunię między Kościołem lokalnym a Stolicą Apostolską. Przypomniał o tym Papież w przesłaniu do biskupów Tanzanii, z którymi spotkał się w Pałacu Apostolskim.

Podkreślił, że Kościół ten został obdarzony wieloma darami. Na pierwsze miejsce wysuwa się imponująca historia pracy misyjnej w całym regionie. „Opierając się na gorliwości i poświęceniu pierwszych ewangelizatorów, musicie nieustannie propagować ten nakaz misyjny, by Ewangelia coraz bardziej przenikała każde dzieło apostolskie i rzucała światło na wszystkie dziedziny życia tanzańskiego społeczeństwa” – napisał Ojciec Święty.

Franciszek wyraził uznanie dla dzieła ewangelizacji stale realizowanego w pracy duszpasterskiej w parafiach, liturgii, przyjmowaniu sakramentów, apostolstwie edukacyjnym, inicjatywach ochrony zdrowia, katechezie czy w życiu zwykłych wiernych. „Jest to wielkie wyzwanie, w obliczu którego stoi lud Boży Tanzanii w naszych czasach: dać przekonujące świadectwo odkupienia miłością ludzkości przez Jezusa Chrystusa, którego doświadcza i celebruje wspólnota wierzących w Kościele” – wskazał Papież. Podkreślił przy tym świadectwo ludzi zaangażowanych w kościelną opiekę zdrowotną, zwłaszcza troszczących się o chorych na AIDS, a także tych, którzy kształcą innych w zakresie odpowiedzialności seksualnej i czystości.

Papież wspomniał także o ogromnej roli kapłanów. Podkreślił konieczność formacji kapłańskiej, tak ludzkiej, jak i duchowej, intelektualnej czy duszpasterskiej. Trzeba ją prowadzić nie tylko w seminarium, ale przez całe życie. Niezbędna dla Kościoła jest także rola świeckich. Franciszek podkreślił tutaj ogromne wysiłki poczynione w tym zakresie w związku z dwoma ważnymi wydarzeniami: Krajowym Kongresem Eucharystycznym w 2012 r. oraz seminarium zamykającym Rok Wiary. 

W swoim przesłaniu sporo miejsca Ojciec Święty poświęcił rodzinie. „Przez wspieranie modlitwy, wierności małżeńskiej, monogamii, czystości i pokornej służby drugiemu w rodzinach Kościół stale wnosi nieoceniony wkład w dobro społeczne Tanzanii, co w połączeniu z apostolstwem edukacyjnym i opieką zdrowotną niewątpliwie sprzyja większej stabilności i postępowi w waszym kraju” – zaznaczył Franciszek.

Papież wyraził szczególną radość z faktu, że Tanzania zobowiązała się do zapewnienia wolności wyznania. Dzięki temu wyznawcy różnych religii mogą swobodnie praktykować swoją wiarę. „Jestem wam wdzięczny za nieustające wysiłki na rzecz promowania przebaczenia, pokoju i dialogu, kiedy prowadzicie swój lud w trudnych sytuacjach nietolerancji, a nieraz wprost przemocy i prześladowań. Zachęcam was również do współpracy w tym zakresie z instytucjami rządowymi i obywatelskimi, by zapewnić przestrzeganie praworządności jako koniecznego środka do zagwarantowania sprawiedliwych i pokojowych relacji społecznych” – wskazał Franciszek tanzańskim biskupom w przesłaniu na zakończenie ich wizyty ad limina Apostolorum.