Kard. Turkson o zasadach ekonomii

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 02.04.2014 08:36

Zasady solidarności i pomocniczości, a także ochrona godności człowieka oraz promocja dobra wspólnego to podstawowe zasady, które powinny znaleźć się w każdym systemie gospodarczym. Przypomniał o tym kard. Peter Turkson w referacie wygłoszonym 31 marca na Uniwersytecie św. Tomasza w Huston w USA. Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” bierze udział w konferencji dla dziekanów katolickich szkół biznesu, poświęconej relacji między etyką i ekonomią.

Kard. Turkson o zasadach ekonomii Haiducul / CC 3.0 Kardynał Peter Turkson

Wykład watykańskiego hierarchy został zatytułowany: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj – rola etyki w pracy biznesowej”. Purpurat przypomniał w nim główne zasady katolickiej nauki społecznej. Podkreślił, że ich stosowanie jest kluczem do „tworzenia dobrych produktów, dobrej pracy i dobrego bogactwa”.

Kard. Turkson wskazał, że odbiorcy wszelkich produktów są przede wszystkim ludźmi, a nie przedmiotami czy tylko konsumentami. Stąd też dobra gospodarka wymaga solidarności z ludźmi ubogimi i gotowości do służby dla dobra wspólnego. Każdy zaś system gospodarczy powinien mieć na celu dobro wspólnoty i promować godność ludzkiej pracy. W ten sposób przyczyni się do pełnego rozwoju osobowego wszystkich pracujących.

Przewodniczący Papieskiej Rady wskazał w tym kontekście na ważną rolę przyszłych ekonomistów. Powinni oni pamiętać, że ich specyficzne powołanie polega m.in. na tym, by „nakarmić głodnych” i przyczynić się do likwidacji ubóstwa w świecie. Zwrócił się także do dziekanów uczelni ekonomicznych, by pomagali swoim studentom zintegrować te wartości ze swoją pracą. Winni także przypominać uczącym się, że stosowanie zasad katolickiej nauki społecznej może być dla nich właściwą wskazówką do praktycznego umocnienia wiary.