Audiencja dla greckiej organizacji prawosławnej

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 24.03.2014 21:52

Ojciec Święty spotkał się z delegacją Apostolskiej Diakonii Greckiego Kościoła Prawosławnego na czele z dyrektorem generalnym tej organizacji, bp. Agatangelosem.

Audiencja dla greckiej organizacji prawosławnej Romek Koszowski /Foto Gość Watykan

Rozwija ona w Grecji działalność duszpasterską, kulturalną i wydawniczą. Wydaje m.in. Biblię w tłumaczeniu na język nowogrecki. Podejmuje też współpracę kulturalną ze Stolicą Apostolską, prowadząc kursy współczesnej greki dla studentów papieskich uczelni i wydając wspólnie z Biblioteką Watykańską greckie manuskrypty.

TAGI: