Benedykt XVI znów daje nam lekcję dialogu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 24.09.2013 23:15

Kard. Gianfranco Ravasi skomentował opublikowany dziś list Papieża Seniora do włoskiego propagatora ateizmu Piergiorgia Odifreddiego.

Benedykt XVI Henryk Przondziono /GN Benedykt XVI

Benedykt XVI analizuje w nim książkę włoskiego pisarza, pokazując, że proponowany przez niego ateizm jest w istocie swoistą religią matematyczną, która jednak nie radzi sobie z tak istotnymi dla człowieka kwestiami, jak wolność, zło czy miłość. W kilku miejscach Papież senior wytyka też swemu rozmówcy brak wiedzy, agresywność i nie dość przemyślane argumenty.

Zdaniem kard. Ravasiego, który z ramienia Watykanu na co dzień prowadzi dialog z niewierzącymi w ramach Dziecińca Pogan, Benedykt XVI pokazuje nam, jak się powinno rozmawiać z niewierzącymi.

„Nie jest to dialog o charakterze dziennikarskim – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Ravasi. – Papież podejmuje systematyczną refleksję nad tekstem, w którym nie brakuje też prowokacji i dość wątpliwych fragmentów. Benedykt z wielką dokładnością analizuje jego treść. W ten sposób Papież daje nam lekcję dialogu. Pokazuje, byśmy się nie obawiali wychodzić ludziom na spotkanie, niosąc im jednak motywy naszej nadziei i wiary. Przypomina nam, że z jednej strony konfrontacja musi być dostojna. Dlatego Papież odkrywa w tej bardzo problematycznej książce pozytywne elementy i dyskutuje na argumenty. Z drugiej strony w prawdziwym dialogu trzeba też jasno wykazać różnice, nie sarkastycznie, jak to robi niekiedy Odifreddi, ale jasno i dokładnie. Jeśli opinia rozmówcy zasługuje na ocenę negatywną, to należy dać temu wyraz, nie ociągając się i wyraźnie”.