Wzorcem jest Trójca Święta

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 18.05.2013 21:43

Nowe formy życia konsekrowanego świadczą o bogactwie darów Ducha Świętego i odradzającej mocy Ewangelii – napisał kard. João Braz de Aviz w przesłaniu na kongres, który zajmuje się tym zjawiskiem w Kościele.

Wzorcem jest Trójca Święta Henryk Przondziono/ Agencja GN Watykan

Odbywa się on w Rzymie. Uczestniczą w nim przedstawiciele 22 instytutów z 11 krajów. Prefekt watykańskiej kongregacji ds. zakonów wyjaśnia, że chodzi tu o nowe formy życia konsekrowanego, które pojawiły się po Soborze Watykańskim II. Są one bardzo zróżnicowane i trudno dokonać ich klasyfikacji – przyznaje brazylijski purpurat. Tym niemniej mają one pewne cechy wspólne i ich opisaniu służy właśnie obecny kongres. Jak podkreśla kard. Braz de Aviz, który sam wywodzi się z ruchu Focolari, wspólnym elementem wszystkich form życia konsekrowanego jest ich pierwotny wzorzec. Są nim nie tylko pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, opisane w Dziejach Apostolskich, ale przede wszystkim sama Trójca Święta.