Werbiści pomogli migrantom

KAI |

publikacja 17.01.2013 16:35

Księża werbiści z Ośrodka Migranta Fu Shenfu w Warszawie pomogli ponad 170 cudzoziemcom, głównie obywatelom Wietnamu i Ukrainy, zalegalizować swój pobyt w Polsce w ramach „abolicji 2012”.

Werbiści pomogli migrantom Jakub Szymczuk/GN Ośrodek dla uchodźców

Migranci mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy przy wypełnianiu i składaniu wniosków do wojewodów. Zakonnicy prowadzą duszpasterstwo dla Wietnamczyków m.in. w Wólce Kosowskiej i przy Centrum Handlowym „Marywilska" a w Ośrodku Migranta uczą języka polskiego.

Fundacja Ośrodek Migranta Fu Shenfu może poszczycić się bardzo wysokim procentem pozytywnie rozpatrzonych wniosków: 167 pozytywnych decyzji o zalegalizowaniu pobytu to prawie 98 proc. złożonych wniosków – podsumowują werbiści.

Ustawa abolicyjna obejmowała osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP, mogli skorzystać z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmowała także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

W czasie tzw. abolicji 2012, wnioski o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na terenie Polski złożyło prawie 10 tys. osób nielegalnie tu przebywających. Najwięcej wniosków wpłynęło do wojewody mazowieckiego – 7386. W innych województwach było ich zdecydowanie mniej.

Fundacja Ośrodek Migranta Fu Shenfu jest organizacją pożytku publicznego, na którą można przekazywać 1 proc. podatku dochodowego.