Prosto z Watykanu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 13.11.2012 18:08

13 listopada. Informacje i audycja wieczorna Radia Watykańskiego

Prosto z Watykanu

Nad potrzebą jedności dla skutecznej nowej ewangelizacji obraduje watykańska dykasteria ekumeniczna.

Przewodniczący rady "Cor Unum"  alarmuje w sprawie sytuacji humanitarnej  syryjskich uchodźców.

Episkopat USA obraduje nad duszpasterstwem oraz sytuacją rodziny i wolności religijnej.

W audycji wieczornej: posiedzenie plenarne Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan; 20-lecie relacji dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej ze Słowenią oraz rozmowa o wierze Krzysztofa Hudzika z filmowcem Lechem Dokowiczem.