Uczcili bł. Karolinę, wetują katolików

KAI |

publikacja 18.10.2012 11:11

Senat odrzucił dziś uchwałę w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej. Jej autorzy argumentowali, że takie prawo jest przynależne katolikom z racji posiadania przez nich "pełni praw przysługujących obywatelom polskim" oraz "z tytułu zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej". Na tej samej sesji uczczono 25. rocznicę beatyfikacji bł. Karoliny.

Uczcili bł. Karolinę, wetują katolików Jakub Szymczuk /foto gość Sala posiedzeń Senatu RP

Wnioskodawcy tłumaczyli, że projekt jest reakcją na antyklerykalne wystąpienia członków Ruchu Palikota, którzy "głoszą pogląd, jakoby hierarchowie Kościoła Katolickiego nie mieli prawa wypowiadać się publicznie powołując się na swoją funkcję".

Autorami projektu uchwały była grupa dziewięciu senatorów z różnych ugrupowań, m.in. Jan Filip Libicki, Kazimierz Jaworski i Jan Maria Jackowski.

Senatorowie argumentowali w uchwale, że wobec "pojawiających się coraz częściej negatywnych uwag i opinii, dotyczących uczestnictwa świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej", osoby te mają pełne i oczywiste prawo do prezentowania swego stanowiska w debacie publicznej. Prawo to świeccy i duchowni katolicy mają "chociażby z racji posiadania pełni praw, przysługujących obywatelom polskim".

W projekcie uchwały zaznaczono, że prawo to katolicy posiadają "także z tytułu zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej, co oznacza, że przysługuje im oczywiste prawo oceny zjawisk i postaw społecznych, z perspektywy wyznawanej przez nich wiary".

Parlamentarzyści chcieli, by Senat RP uznał, że "prawo to przysługuje polskim katolikom także z tytułu tej wolności do wyrażania publicznych stanowisk, jaką cieszą się w Polsce organizacje pozarządowe".

Kazimierz Jaworski (Solidarna Polska) przekonywał w środę wieczorem podczas dyskusji nad projektem, że uchwała jest odpowiedzią na "ataki, których nie było w ostatnich latach socjalizmu", a które "godzą w wielowiekowy ład w Polsce". - Takie zachowania należy potępić w zarodku. Katolicy piastujący funkcje publiczne mają obowiązek zabrać głos w tej sprawie - mówił senator.

Przed rozpoczęciem obrad Senatu wicemarszałek Maria Pańczy-Pozdziej argumentowała z kolei, że powielanie praw dotyczących wolności wypowiedzi i udziału w życiu publicznym w nowych aktach normatywnych jest niepotrzebne, gdyż już gwarantują je akty istniejące jak np. Konstytucja RP.

Senacka Komisja Ustawodawcza rekomendowała odrzucenie projektu. Dziś zagłosowało za tym 85 senatorów, 1 był przeciw, 2 się wstrzymało.

Na tej samej sesji Senat przyjął uchwałę w 25. rocznicę beatyfikacji błogosławionej Karoliny Kózkówny - polskiej męczennicy, zamordowanej w 1914 roku.

Za podjęciem uchwały głosowało 80 senatorów, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Kózkówna jest patronką ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy i wypadków komunikacyjnych.

W wieku 16 lat została zamordowana przez carskiego żołnierza.

W uchwale Senatu podkreślono, że dla współczesnych bł. Karolina Kózkówna stanowi wzór do naśladowania, "pobudzając do zmiany życia, do odkrywania świata i miłości Boga, do odwagi w obronie swoich przekonań i wartości, do budowania szlachetnej osobowości".