Rocznica wystawienia cudu w Sokółce

KAI |

publikacja 30.09.2012 18:54

Blisko 10 tys. wiernych z Polski i zza granicy uczestniczyło w Sokółce w uroczystej Mszy św., upamiętniającej ukazanie przed rokiem Cząstki Ciała Pańskiego w Kolegiacie pw. św. Antoniego.

Rocznica wystawienia cudu w Sokółce Lech Dokowicz Korporał z z Ciałem Pańskim z Sokółki

Od tamtej pory wraz z wystawionym Najświętszym Sakramentem w kaplicy Matki Bożej Różańcowej odbiera cześć podczas całodniowej adoracji.

Uroczystościom przewodniczył metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Wraz nim Eucharystię koncelebrowali abp senior Stanisław Szymecki, biskupi seniorzy z Łomży – bp Stanisław Stefanek i bp Tadeusz Zawistowski oraz około czterdziestu kapłanów.

W homilii abp Ozorowski podkreślił, że wobec ożywionego kultu eucharystycznego w Sokółce konieczna jest pogłębiona refleksja nad pobożnością eucharystyczną. Drogowskazem w codziennym jej pogłębianiu i oczyszczaniu z obcych naleciałości – zdaniem metropolity – powinno być słowo „komunia”.
Hierarcha wyjaśniał, że w Eucharystii dokonuje się Komunia człowieka z Bogiem. „Eucharystia daje szczególny przystęp do Boga. Człowiek, który Ją przyjmuje, staje się uczestnikiem Ciała i Krwi Pańskiej, to znaczy pełni Bosko-ludzkiej miłości. Drzwiami, przez które wchodzimy do tej rzeczywistości jest sakrament pokuty i adoracja eucharystyczna” – mówił.

Abp Ozorowski zaznaczył, że Eucharystia odgrywa szczególną rolę w podtrzymywaniu i pogłębianiu więzi pomiędzy ludźmi, zarówno zwyczajnych relacji międzyludzkich, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, które mają miejsce w odniesieniu do ludzi najbiedniejszych.

Nawiązując do wydarzeń, które miały miejsce w Sokółce przed trzema laty abp Ozorowski stwierdził, że pierwszym adresatem znaku eucharystycznego są mieszkańcy miasta. „Oni to powinni wyciągać wnioski z tego, co się stało, dbać o to, by rozwijało się życie religijne i kwitła duchowość ewangeliczna. Sam Chrystus o to prosi. A jeżeli On prosi, znaczy, że miłuje tych, których prosi. Nie bądźmy więc głusi na Jego wołanie” – mówił.

Metropolita białostocki zachęcał zgromadzonych do nieustannego sięgania po Pismo św., aby lepiej rozumieć Eucharystię i do częstego przyjmowania Komunii, aby uczyć się Bożego Objawienia.

Apelował do kapłanów pracujących w parafii św. Antoniego w Sokółce, aby przestrzegali przepisów liturgicznych dotyczących Eucharystii. „Mówią one między innymi, iż nie wolno odprawiać Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie ani też mnożyć celebracji eucharystycznych w celach komercyjnych lub dla zaspokojenia prywatnej pobożności. Adoracja Eucharystyczna jest przedłużeniem przeistoczenia mszalnego, a nie tłem dla niego. Msza św. zaś jest misterium ofiary krzyżowej Chrystusa, a nie ozdobnikiem takich lub innych życiowych wydarzeń”. „Winni to również uznać wierni świeccy: parafianie i pielgrzymi. Inaczej bowiem będzie kult eucharystyczny malał, a nie wzrastał” – wyjaśniał arcybiskup metropolita.

Przestrzegał jednocześnie, „aby księża, zajmując się pielgrzymami, nie zaniedbywali swoich parafian, a wierni świeccy nie zamieniali pobożności na pieniądze”.

Na zakończenie abp Ozorowski podkreślił, że przesłanie z Sokółki kieruje się do całego świata, o czym świadczą liczne pielgrzymki. Dzięki temu sokólska wspólnota wierzących może lepiej niż przedtem dawać świadectwo wierze i wzbogacać się kulturowo.

Po Komunii św. kanonicy kolegiaty sokólskiej w procesji przenieśli Najświętszy Sakrament i Cząstkę Ciała Pańskiego w kustodii do miejsca celebry. Po wspólnej adoracji i odmówieniu Litanii do Serca Pana Jezusa abp Ozorowski udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa.

W uroczystościach uczestniczyli lekarze patomorfolodzy, którzy badali Cząstkę Ciała Pańskiego, prof. Maria Sobaniec-Łotowska i prof. Stanisław Sulkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Przed rokiem, dnia 2 października 2011 r., Cząstka Ciała Pańskiego została ukazana wiernym i wraz z Najświętszym Sakramentem wystawiona w specjalnie przygotowanej kaplicy adoracyjnej w Kolegiacie Sokólskiej. W wygłoszonej wówczas homilii metropolita białostocki podkreślał, że w chlebie eucharystycznym zawsze jest prawdziwe Ciało Syna Bożego dane na pokarm ludziom. „Zdarzało się jednak w historii, iż substancja Ciała Chrystusa lub Jego Krwi stawała się dostępna zmysłom człowieka”, a przywołując wyniki badań naukowców, wskazał, iż „potwierdzają one empirycznie to, co przyjmujemy wiarą ewangeliczną” – mówił.

W październiku 2009 r. Kuria Metropolitalna Białostocka wydała oficjalny komunikat przedstawiający wyniki prac Komisji Kościelnej, powołanej przez abp. Edwarda Ozorowskiego do zbadania wydarzenia eucharystycznego w Sokółce. W konkluzji stwierdza on, że „wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, ale ją potwierdza. Kościół wyznaje, że po słowach konsekracji, mocą Ducha Świętego, chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew. Stanowi ono również wezwanie, aby szafarze Eucharystii z wiarą i uwagą rozdzielali Ciało Pańskie, a wierni, by ze czcią Je przyjmowali”.

Akta z prac komisji zostały przekazane do nuncjatury apostolskiej w Warszawie, celem zbadania przez wyższą instancję i ewentualnego nadania sprawie dalszego biegu.

TAGI: