Ewangelizacja to owoc autentycznej wspólnoty

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 28.09.2012 21:52

Ewangelizacja jest w ciągu wieków stałym, wciąż aktualnym zadaniem Kościoła. Obecnie staje się na nowo szczególnie pilna. Radzie Konferencji Biskupich Europy CCEE przypomina o tym Papież w przesłaniu, które w jego imieniu wystosował do niej kardynał sekretarz stanu.

Ewangelizacja to owoc autentycznej wspólnoty Henryk Przondziono/ Agencja GN Orędzie chrześcijańskie owocnie zapuszcza korzenie tam, gdzie w sposób autentyczny przeżywa je wspólnota. W ten sposób głoszenie Słowa wsparte jest świadectwem miłości braterskiej i ożywia je wspólna modlitwa.

Nawiązuje on do postaci irlandzkiego mnicha św. Gawła. 1400 lat temu przybył on do Sankt Gallen, gdzie rozpoczęła się wczoraj sesja plenarna Rady. Uczestniczą w niej przewodniczący wszystkich europejskich episkopatów. W szwajcarskim mieście, które wzięło później nazwę od tego świętego, skupiła się wokół niego mnisza wspólnota. Stała się ona żywym ośrodkiem działalności misyjnej.

„Doświadczenie św. Gawła, jak i wielu innych krzewicieli ewangelizacji na ziemiach europejskich i w całym świecie, jest pouczające – czytamy w przesłaniu. – Wskazuje, że orędzie chrześcijańskie owocnie zapuszcza korzenie tam, gdzie w sposób autentyczny przeżywa je wspólnota. W ten sposób głoszenie Słowa wsparte jest świadectwem miłości braterskiej i ożywia je wspólna modlitwa” – podkreśla kard. Tarcisio Bertone. Wskazuje, że dzieło nowej ewangelizacji prowadzimy, idąc szlakiem wytyczonym przez rozpoczęty pół wieku temu Sobór i przez nauczanie kolejnych Papieży wprowadzających go w życie.

To właśnie owocem Soboru jest Rada Konferencji Biskupich Europy. Nawiązuje do tego jej wiceprzewodniczący, obecny na obradach w Sankt Gallen abp Józef Michalik.