60 seminarzystów w Skandynawii

KAI |

publikacja 22.09.2012 18:30

Na zakończonej właśnie w Rejkiawiku dorocznej sesji plenarnej episkopatu biskupi powołali do życia konferencję rektorów seminariów i omówili też inicjatywy związane z Rokiem Wiary

60 seminarzystów w Skandynawii AUTOR / CC 2.0 Pomnik ku czci Jóna Arasona

Katolicy biskupi Skandynawii postanowili zacieśnić współpracę na polu formacji przyszłych kapłanów. Choć w krajach tych żyje zaledwie 200 tys. katolików, do kapłaństwa przygotowuje się tam 60 seminarzystów. Na zakończonej właśnie w Rejkiawiku dorocznej sesji plenarnej episkopatu biskupi powołali do życia konferencję rektorów seminariów.

Skandynawscy biskupi odbyli też pielgrzymkę do Skálholt, kolebki islandzkiego chrześcijaństwa. To właśnie tam w 1056 r. założono pierwsze biskupstwo na tych ziemiach. Tam też odbyła się w 1550 r. egzekucja Jóna Arasona, ostatniego katolickiego biskupa przed protestantyzacją wyspy.