Dziś nasz dzień

KAI |

publikacja 16.09.2012 08:42

W Kościele w Polsce obchodzimy dzisiaj (16 września) Dzień Środków Społecznego Przekazu, który na świecie przypada w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Tegoroczne orędzie Benedykta XVI przygotowane z tej okazji nosi tytuł „Milczenie i słowo drogą ewangelizacji”.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Józef Kloch przyznał, że zaskakującym może być, iż Ojciec Święty pisząc o komunikowaniu się podkreśla wartość ciszy.

Ojciec Święty zwraca także uwagę na szum informacyjny, który utrudnia rozróżnienie tego, co ważne, od tego, co zbędne lub marginalne. „Z tego względu konieczne jest tworzenie odpowiedniego środowiska, swoistego ‘ekosystemu’, w którym panowałaby równowaga między milczeniem, słowem, obrazami i dźwiękami”.

W końcowej części orędzia Benedykt XVI podkreśla, że podejmujący się dzieła ewangelizacji muszą zdobyć umiejętność słuchania, kontemplacji, a nie tylko mówienia. Dodaje, że „zarówno milczenie, jak i słowo są istotnymi i nieodłącznymi elementami działań podejmowanych przez Kościół w dziedzinie środków przekazu, by na nowo głosić Chrystusa we współczesnym świecie”.

Pełny tekst ORĘDZIA

TAGI: