Papież: nie zgadzamy się z przemocą

KAI |

publikacja 09.09.2012 14:12

O modlitwy w intencji swej zbliżającej się podróży apostolskiej do Libanu oraz pokojowej i bezpiecznej przyszłości dla tego kraju zaapelował Benedykt XVI po modlitwie Anioł Pański 9 września w Castel Gandolfo.

Papież: nie zgadzamy się z przemocą Roman Koszowski/GN Benedykt XVI

W przemówieniu w języku francuskim przypomniał, że udaje się tam, aby podpisać adhortację apostolską po Synodzie Biskupów dla Bliskiego Wschodu oraz zachęcił do stałego wspierania wysiłków na rzecz pojednania i pokoju w całym tym regionie.

Oto polski tekst wypowiedzi papieskiej:

Drodzy pielgrzymi obecni tutaj lub uczestniczący w tej modlitwie "Anioł Pański" za pośrednictwem radia i telewizji! W najbliższych dniach mam zamiar udać się w podróż apostolską do Libanu, aby podpisać posynodalną adhortację apostolską – owoc Zgromadzenia Specjalnego dla Bliskiego Wschodu Synodu Biskupów, które odbyło się w październiku 2010 roku. Z radością spotkam się z narodem libańskim i jego władzami, a także chrześcijanami tego umiłowanego kraju i przybyłymi z krajów sąsiednich.

Nie jest mi obca często dramatyczna sytuacja, w jakiej żyją mieszkańcy tego regionu, udręczonych aż nazbyt długo przez nieustanne konflikty. Rozumiem lęki wielu osób na Bliskim Wschodzie, pogrążonych codziennie we wszelkiego rodzaju cierpieniach, które w bolesny, niekiedy śmiertelny sposób oddziałują na ich życie osobiste i rodzinne. Z zatroskaniem myślę o tych, którzy – szukając miejsca pokoju – porzucają swe życie rodzinne i zawodowe, doświadczając niepewności wygnania. I jeśli nawet trudne wydaje się znalezienie rozwiązania różnych problemów dotykających ten region, nie można pogodzić się z przemocą i narastaniem napięć.

Wysiłek na rzecz dialogu i pojednania powinien być priorytetem dla wszystkich zaangażowanych stron i musi być on wspierany przez wspólnotę międzynarodową, coraz bardziej świadomą znaczenia dla świata trwałego i stabilnego pokoju w całym regionie.

Moja podróż apostolska do Libanu, a pośrednio także do całego Bliskiego Wschodu przebiegać będzie pod znakiem pokoju, cytując słowa Chrystusa: „Pokój mój wam daję” (J 14, 27). Niech Bóg błogosławi Liban i Bliski Wschód! Niech Bóg błogosławi was wszystkich!