Pojednanie i pokój wg Africae munus

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 21.05.2012 17:44

O praktycznym wcieleniu w życie Kościoła adhortacji posynodalnej Africae munus dyskutują biskupi wschodniej części tego kontynentu.

Pojednanie i pokój wg Africae munus Radosław Malinowski Wioska w Kenii

W Nairobi rozpoczęły się trzydniowe warsztaty poświęcone papieskim wskazaniom dla wyznawców Chrystusa na Czarnym Lądzie. Benedykt XVI szczególne miejsce poświęca brakowi sprawiedliwości, pojednania i pokoju, jaki przeżywają Afrykańczycy, co znacznie utrudnia działalność duszpasterską tamtejszego Kościoła. W wielu krajach wschodniej Afryki trwają nieprzerwanie konflikty zbrojne. Świadectwa o sytuacji kościelnej, w krajach, w których zagrożony jest pokój, dadzą m. in. przedstawiciele Sudanu, Etiopii, Erytrei czy Kenii.

Mowa również będzie o chronicznej nędzy, jaka dotyka wielu Afrykańczyków. Biskupi zdają sobie sprawę, że często bieda dotyka mieszkańców krajów posiadających surowce naturalne. Problemem jest jednak niesprawiedliwy podział profitów z ich eksploatacji, które często transferowane są na inne kontynenty. Kolejną dyskutowaną kwestią są dewastacje środowiska przez koncerny górnicze oraz rabunkowa wycinka lasów, skutkująca pustynnieniem znacznych obszarów. Afrykańscy biskupi z AMECEA zamierzają opracować propozycje poradzenia sobie z tymi problemami, korzystając ze wskazań adhortacji apostolskiej dla Kościoła Afryki.