Jak lepiej pomagać?

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 08.03.2012 21:29

Trzy główne katolickie organizacje charytatywne omówiły globalne cele na najbliższe lata. Spotkanie Caritas Internationalis, Caritas Europa i CIDSE odbyło się w Brukseli 29 lutego.

Jak lepiej pomagać? Agencja GN

Jego celem było zacieśnienie współpracy oraz przejrzenie globalnych zaangażowań prowadzonych przez Caritas. Miejsce szczególne zajęły analizy milenijnych celów rozwoju. Uczestnicy katolickiego szczytu stwierdzili, że prawdopodobnie nie uda się zredukować poziomu światowego ubóstwa do roku 2015. By choć po części udało się je reaktywować, jak podkreślono, konieczne są przynajmniej skoordynowane działania ze strony katolickiej. Omówiono również programy żywnościowe oraz związane z ochroną środowiska i klimatu.