Egzotyczny sojusz przeciw homopropagandzie

Stefan Sękowski/Rzeczpospolita

publikacja 25.02.2012 12:05

Komunistyczne władze mołdawskiego miasta wprowadziły „strefę specjalnego wsparcia” dla Cerkwi.

Egzotyczny sojusz przeciw homopropagandzie Aurelian Săndulescu / CC 2.0 Mołdawskie flagi narodowe

Rada miasta zakazała „wprowadzanej przez centralne władze Mołdawii agresywnej propagandy nietradycyjnych orientacji seksualnych w dowolnych jej przejawach" na terenie całej miejscowości. Parlament zdominowany przez liberałów i socjaldemokratów ma uchwalić ustawę zakazującą dyskryminacji m.in. ze względu na „orientację seksualną”.

Mający przewagę we władzach Bielc komuniści uznając „szczególną wagę i kluczową rolę mołdawskiego Kościoła prawosławnego w życiu, historii i kulturze mieszkańców miasta" wezwali także do uznania prawosławia za religię państwową. Rząd mołdawski chce zaskarżyć uchwałę rajców do sądu.