Comunione e Liberazione: chcą beatyfikacji założyciela

KAI |

publikacja 23.02.2012 20:39

Zgodnie z oczekiwaniami w środę 22 bm., czyli dokładnie w siódmą rocznicę śmierci ks. Luigi Giussaniego, archidiecezja mediolańska poinformowała o zamiarze otwarcia procesu beatyfikacyjnego założyciela ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie). Właśnie ten ruch wystąpił o wyniesienie go na ołtarze.

W komunikacie na ten temat wyjaśniono, ze procedury wymagają opinii konferencji episkopatu regionu Lombardii oraz prośby o zgodę na proces Stolicy Apostolskiej, a także powołania komisji historycznej i teologicznej, zgromadzenia całej dokumentacji, a kiedy okaże się, ze sprawa jest należycie umotywowana, także przesłuchania świadków.

O kandydacie na ołtarze mówił w homilii podczas liturgii Środy Popielcowej w mediolańskiej katedrze kard. Angelo Scola. Metropolita Mediolanu był w młodości blisko związany z księdzem Giussanim. Genialna, zdaniem metropolity, była jego „propozycja wychowawcza” oparta na „chrześcijańskiej prawdzie, że nikt nie może się sam zbawić”.

Kardynał podkreślił, że Kościół „uznał katolicki charyzmat, jakim Duch Święty obdarzył księdza Giussaniego. Charyzmat, dodał, „z którego korzystać dziś mogą dziesiątki tysięcy osób na całym świecie”.

W intencji ks. Giussaniego w niedzielę 4 marca w bazylice św. Piotra Mszę św. odprawi watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone.

Ks. Luigi Giussani urodził się w 1922 roku w Desio, w okolicach Mediolanu. Wcześnie wstąpił do seminarium diecezjalnego w Mediolanie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1945 i podjął pracę wykładowcy w seminarium w Venegono. Specjalizował się w teologii wschodniej i teologii protestanckiej w Ameryce. Na początku lat 50. poprosił przełożonych o zgodę na pracę poza seminarium i przeniósł się do nauczania w szkole średniej im. Giovanniego Berchet w Mediolanie (1955-1964).

Zwracał uwagę na problem wychowania. Został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie (kierował Katedrą Wstępu do Teologii) i zaangażował się w działalność studenckiego skrzydła Akcji Katolickiej - Gioventu Studentesca. Przyczynił się do rozwoju tej organizacji. Na polecenie arcybiskupa Mediolanu Giovanniego Colombo kontynuował studia teologiczne i przerwał na kilka lat kontakt ze środowiskiem młodzieżowym. W 1969 powrócił do działaczy dawnego Gioventu Studentesca, które w międzyczasie opuściło Akcję Katolicką pod wpływem serii protestów studenckich w Europie w maju 1968. Ks. Giussani stanął na czele nowej organizacji - Comunione e Liberazione. Był przewodniczącym Rady Generalnej CL i doprowadził m.in. do uznania organizacji przez watykańską Papieską Radę ds. Świeckich. Zyskał wpływy nie tylko w Kościele, ale także w świecie politycznym i gospodarczym; w gronie zwolenników i działaczy CL byli m.in. przyszły kardynał Angelo Scola i znany polityk Rocco Buttiglione. W lutym 1987 ks. Giussani zabrał głos na konwencji Włoskiej Partii Chrześcijańskich Demokratów w Assago.

W 1983 Jan Paweł II obdarzył go godnością papieskiego prałata honorowego; a w 1995 został laureatem Międzynarodowej Nagrody Kultury Katolickiej. Pełnił funkcję konsultanta Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Rady ds. Świeckich.