Modlą się i dyskutują z Papieżem

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 17.02.2012 18:56

Głoszenie Ewangelii dzisiaj, między misją ad gentes a nową ewangelizacją – to temat trwającego w Watykanie dnia refleksji i modlitwy kolegium kardynalskiego oraz nowych 22 purpuratów, którzy jutro zostaną zaliczeni przez Papieża w poczet kardynałów

Modlą się i dyskutują z Papieżem CLAUDIO PERI/PAP/EPA Głoszenie Ewangelii dzisiaj, między misją ad gentes a nową ewangelizacją – to temat trwającego w Watykanie dnia refleksji i modlitwy kolegium kardynalskiego oraz nowych 22 purpuratów, którzy jutro zostaną zaliczeni przez Papieża w poczet kardynałów

Takie spotkanie przed konsystorzem stało już tradycją tego pontyfikatu. W spotkaniu uczestniczy Benedykt XVI. Odbywa się ono za zamkniętymi drzwiami w nowej auli synodalnej, która znajduje się przy Auli Pawła VI. Spośród 213 członków Kolegium Kardynalskiego do Watykanu przybyło 133 kardynałów. Trzeba przy tym pamiętać, że tylko 125 purpuratów nie skończyło jeszcze 80-tego roku życia.

Obrady rozpoczęły się o godz. 10 modlitwą brewiarzową. W tematykę spotkania wprowadził abp Timothy Dolan z Nowego Jorku, który jutro zostanie zaliczony w poczet kardynałów. W jego przekonaniu głównym wyzwaniem dla misji Kościoła jest dziś sekularyzacja oraz religijny analfabetyzm wiernych, którzy często nie mają najmniejszego pojęcia o mądrości, pięknie i spójności Ewangelii. To dlatego sekularyzacja odnosi wśród nich tak wielkie sukcesy. Kardynał nominat przypomniał jednak, że ewangelizacja ma wszelkie szanse na sukces. Człowiek wciąż bowiem spragniony jest Boga. Nawet w tak zsekularyzowanym mieście jak Nowy Jork istnieje wielkie pragnienie transcendencji.

Amerykański hierarcha wskazał na różne elementy, którymi musi się odznaczać skuteczna ewangelizacja. Należy do nich głoszenie osoby Chrystusa, świadomość, że jej przedmiotem jest Prawda i że do ewangelizacji posyła nas sam Bóg. Nie bez znaczenia jest też radość i dobroć chrześcijan. Jak pokazuje doświadczenie, to właśnie te czynniki najbardziej przekonują niewierzących. Nawet najbardziej zatwardziali laicyści otwierają serca na widok naszych dobrze funkcjonujących szkół czy posługi najuboższym – mówił abp Dolan.

Po metropolicie Nowego Jorku głos zabrał abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, który przedstawił główne idee Roku Wiary. Zaznaczył on, że inicjatywa ta została podjęta w kontekście bezprecedensowego zaniku wiary, osłabienia życia sakramentalnego i dynamizmu misyjnego. Jednym z jego celów jest też powrót do Soboru Watykańskiego II, by zobaczyć, czy jego nauczanie rzeczywiście zostało właściwie rozumiane – mówił abp Fisichella.

W przedpołudniowej sesji spotkania głos zabrało 7 purpuratów. Kolejne wystąpienia kardynałów i ich dyskusja na temat ewangelizacji są kontynuowana z udziałem Papieża również popołudniu.