Portugalczycy mają plan!

KAI |

publikacja 15.02.2012 10:58

Patriarchat Lizbony ogłosił „Program nowej ewangelizacji”. W odpowiedzi na inicjatywę Stolicy Apostolskiej wraz z innymi 11 europejskimi miastami Lizbona podejmuje akcję „Misja w Metropolii”, aby pozyskać tych, co „nie mają wiary”.

Portugalczycy mają plan! Jakub Szymczuk/GN Lizbona podejmuje akcję „Misja w Metropolii”

Kard. Jose da Cruz Policarpo przedstawił, wczoraj „Program nowej ewangelizacji”, który będzie realizowany podczas Wielkiego Postu. „Za jego realizację odpowiada biskup diecezjalny. Jego pierwszym zadaniem jest głoszenie wiary ludziom naszych czasów” – tłumaczył patriarcha Lizbony. „Misja w Metropolii” będzie skierowana przede wszystkim do katechumenów, rodzin, młodzieży, ludzi kultury, zajmujących się pomocą socjalną. Jak zaznaczył portugalski purpurat punktem centralnym programu będzie „przeżycie tajemnicy pojednania poprzez sakrament pokuty i braterskie dzielenie się”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii przedstawił także „inne dwie formy głoszenia Ewangelii, które uzupełnią ten program: rozważanie aktualnego przesłania św. Augustyna głoszącego wiarę chrześcijańską ateistom i lekturę Ewangelii św. Marka”. „Nie możemy zapomnieć, że Nowa Ewangelizacja będzie wtedy zrealizowana, gdy nasze głoszenie będzie miało nową siłę, którą użyjemy za pomocą nowych środków i nowych ekspresji. Trzeba wyjść poza rutynę pastoralną i powrócić do Kościoła apostolskiego” – tłumaczył kard. Policarpo.

Patriarcha Lizbony przypomniał, że inicjatywa jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego przekazany za pośrednictwem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dla diecezji Lizbona uczestnictwo w „Programie nowej ewangelizacji” jest okazją do przypomnienia sobie Międzynarodowego Kongresu Nowej Ewangelizacji, który miał miejsce w 2005 roku.