Jak Rok Wiary łączy się z Soborem Watykańskim II?

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 13.01.2012 20:45

I dlaczego w jego programie przewidziano nabożeństwo pokutne za grzechy przeciw wierze?

Jak Rok Wiary łączy się z Soborem Watykańskim II?

Na ten temat będziemy rozmawiać z księdzem Hermannem Geißlerem z Kongregacji Nauki Wiary.

Wcześniej aktualności watykańskie, a na zakończenie kolejna pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kiniewicza.