Święto Rodzin w Madrycie

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 31.12.2011 19:29

Rodzina jest skarbem i musicie jej strzec - napisał w przesłaniu do uczestników Święta Rodzin Benedykt XVI.

Święto Rodzin w Madrycie Roman Koszowski/GN Chrystus powierzył Kościołowi – zaznacza Benedykt XVI – „misję głoszenia Dobrej Nowiny zbawienia poprzez wieki, nie ulegając licznym siłom tego świata, które zagrażają wielkiemu skarbowi, jakim jest rodzina. Benedykt XVI porwał w Madrycie młodych. Teraz czas na całe rodziny

Do rozpoczynającego się już za niewiele miesięcy Roku Wiary Benedykt XVI nawiązał, zwracając się do uczestników Święta Rodzin w Madrycie. W przesłaniu, które odczytano podczas Eucharystii sprawowanej 30 grudnia w centrum stolicy Hiszpanii, Papież zachęca do ożywienia wiary w naszych domach i lepszego uświadomienia sobie prawd, które wyznajemy. Rok Wiary ma być zachętą, by zwrócić uwagę na wychowawczy wymiar rodziny.

Wskazując na decydującą rolę rodziny chrześcijańskiej, Ojciec Święty przytacza to, co pisał na ten temat przed 30 laty w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio jego poprzednik, bł. Jan Paweł II. Jest ona „powołana do brania żywego, odpowiedzialnego udziału w posłannictwie Kościoła w sposób sobie właściwy, oddając się na służbę Kościołowi i społeczeństwu jako głęboka wspólnota życia i miłości”. Chrystus powierzył Kościołowi – zaznacza Benedykt XVI – „misję głoszenia Dobrej Nowiny zbawienia poprzez wieki, nie ulegając licznym siłom tego świata, które zagrażają wielkiemu skarbowi, jakim jest rodzina. Musicie go codziennie strzec”. Wspominając radosne sierpniowe spotkanie młodzieży z całego świata w Madrycie, Papież pisze: „Proszę Boga za przyczyną Jezusa, Maryi i Józefa, by młodzi nie przestawali Mu dziękować za dar rodziny. Niech będą też wdzięczni swym rodzicom i z zaangażowaniem bronią godności tej podstawowej dla społeczeństwa instytucji, tak żywotnej dla Kościoł