Benedykt XVI odwiedził rzymską parafię

PAP |

publikacja 11.12.2011 15:16

Podczas wizyty w jednej z parafii w Rzymie Benedykt XVI powiedział w niedzielę do dzieci i młodzieży, że Kościół czeka na ich entuzjazm. "Dzisiaj i jutro historii oraz przyszłość wiary powierzone są w szczególny sposób wam, młodym pokoleniom" - zauważył papież.

Benedykt XVI odwiedził rzymską parafię Henryk Przondziono/GN

"Kościół wiele oczekuje po waszym entuzjazmie, waszej zdolności spoglądania naprzód, kierowania się ideałami i waszego pragnienia radykalności wyborów życiowych" - mówił do młodzieży.

Benedykt XVI apelował do wiernych o zaangażowanie na rzecz "umocnienia wiary w obliczu niebezpieczeństw i pułapek, które mogą jej zagrozić w obecnych czasach".

"Pokonajcie ograniczenia indywidualizmu, zamknięcia w samych sobie, fascynacji relatywizmem" - wzywał.

Papież przestrzegł przed "urokami, które przybierają formy uczuć religijnych, wykorzystują najgłębsze potrzeby i aspiracje duszy ludzkiej, proponując łatwe, ale iluzoryczne perspektywy zaspokojenia".

"W tym świecie są mroki i ciemności. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by być świadkami światła, a możemy nim być, jeśli będziemy nieść światło w sobie" - dodał papież.