Papież przyjął rezygnację bp. Cieślika

Rezygnacja z urzędu przewidziana jest prawem kanonicznym wraz z ukończeniem przez biskupa 75 lat.

Bp Paweł Cieślik decyzją papieża Franciszka odchodzi na emeryturę. Nadal będzie pełnił posługę biskupią w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ale już jako biskup senior.

Jak podaje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej oraz Nuncjatura Apostolska w Polsce, papież Franciszek przyjął rezygnację bp Pawła Cieślika zgodnie z kanonem 411 oraz kanonem 401 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kanon 401 par. 1 mówi: "Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję". Zgodnie z kanonem 411 przepis z kanonu 401 dotyczy również biskupów pomocniczych.

Bp Paweł Cieślik urodził się 15 lipca 1940 roku w Czernicach k. Złotowa, w parafii Zakrzewo.

W latach 1954-1958 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym, najpierw we Wschowie, potem w Słupsku. W latach 1958-1964 odbywał studia w Wyższym Seminarium Duchowym w Gościkowie-Paradyżu.

Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1964 roku w kościele parafialnym w Zakrzewie, z rąk abp. Jerzego Stroby.

Jako wikariusz pracował w Międzyrzeczu Wielkopolskim (1964-1966) oraz w Szczecinie w parafii pw. Świętej Rodziny (1966-1968).

W latach 1969-1976 studiował za granicą: w Rzymie i w Strasburgu. W 1976 roku obronił pracę doktorską z teologii biblijnej.

Po powrocie do Polski pracował m.in. jako duszpasterz akademicki w Szczecinie, wykładowca i prefekt w WSD w Gościkowie-Paradyżu. W latach 1982-1985 był wicerektorem, a w latach 1993-1995 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

3 grudnia 1994 otrzymał nominację biskupią. Święcenia biskupie przyjął z rąk papieża Jana Pawła II 6 stycznia 1995 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Od początku swojej posługi biskupiej pracował jako biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jako motto swojej posługi wybrał słowa: "Evangelizare misit me", czyli "Posłał mnie, abym niósł Dobrą Nowinę".

W Konferencji Episkopatu Polski bp Paweł Cieślik przez szereg lat był protektorem Ruchu Szensztackiego w Polsce. Wcześniej pełnił też funkcję sekretarza Komisji ds. Duchowieństwa, był również członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Bp Paweł Cieślik będzie przewodniczył Mszy św. odpustowej 20 września w Skrzatuszu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama