Odkryte w chrześcijaństwie

- Tajemnica filozofii zlewa się z tajemnicą wiary, a doświadczenie wiary jest zarazem doświadczeniem filozoficznym – mówił prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski podczas kolejnego spotkania na Płońskiej Akademii "Chrześcijańskie ABC".

Prelegent na wstępie wykładu zatytułowanego ”Św. Augustyn – człowiek wiary i filozofii”, zaznaczał, że życie duchowe, religijne, moralne było integralnym elementem filozofii antycznej, a filozofowanie stawało się swoistą drogą do Boga, zwieńczoną przemianą człowieka. – Ideały etyczne lokowały go w perspektywie boskiej, miał upodabniać się do Boga – powoływał się na szkołę platońską kierownik Katedry Filozofii i Kultury Antycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przypominając, że starożytność grecka podkreślała racjonalność człowieka, a chrześcijaństwo akcentuje jego wolę, wolność.

- Wbrew filozofom, chrześcijanie uznali moc poznawczą miłości – kto kocha Boga, ten poznaje Boga. Prawdziwe poznanie Boga i bliźniego może dać tylko miłość, która łączy się ściśle z wolą. Źródłem wolności jest zawsze miłość. Z jakichś powodów człowiek zatracił tę wolność, czyli zdolność kierowania się miłością. Wskutek tego jego wybory nie są w pełni wolne, bo przestał kierować się miłością, zatracił naturalną, pierwotną zdolność życia i funkcjonowania w miłości, tym samym zatracił swoje człowieczeństwo – stwierdzał prof. Pawłowski w kontekście prawdy, że to chrześcijaństwo odkryło, że Bóg jest miłością, która ogarnia człowieka , który z kolei tą samą miłością kocha innych ludzi.

Wykładowca podkreślał, że przez miłość bliźniego wyrażało się całe chrześcijaństwo. – Miłość chrześcijańska była zarazem praktyczną ewangelią, w której ludzie przeżywali spotkanie z żywym Chrystusem, w żywej miłości bliźniego i w tym ziszczało się to, co św. Augustyn nazwie ”poznaniem Boga przez miłość” – mówił prof. Kazimierz Pawłowski. – Chrześcijaństwo wyraźnie podkreślało też realność zła i grzechu. Głosiło, że zło i grzech jest czymś tragicznie realnym, czymś co potrafi dotknąć najbardziej intymnych sfer wnętrza człowieka, jego duszy, a nawet w nim się rozgościć.

Profesor przedstawiał św. Augustyna jako osobę, którą kierowała w życiu siła pragnienia poznania prawdy i miłosierdzia. – Początkiem nawrócenia Św. Augustyna była jego skrucha. Augustyn pojął, że nawrócenie jest koniecznym warunkiem dotknięcia prawdy. Początek życia duchowego stał się jednocześnie początkiem filozofii augustyńskiej – puentował prelegent.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PŁOŃSK, UKSW

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg