Chrzest i uwielbienie

Odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych na Forum CCC towarzyszyło radosne uwielbienie.

Drugi dzień obrad Forum „Całą Ewangelię – Całe Ciało – Całemu Światu”, poświęcony tajemnicy Kościoła – Ciała Chrystusa, zakończyła celebracja z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

Na jej początku bp Grzegorz Ryś, ks. Roman Pracki (proboszcz parafii ewangelickiej) oraz ks. Piotr Pawliszcze (proboszcz parafii greckokatolickiej) wspólnie odczytali deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu przez Kościół katolicki w Polsce i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. – Niewiele jest takich deklaracji w Kościołach lokalnych – mówił bp Grzegorz Ryś o podpisanym w 2000 roku dokumencie. – To owoc życia ekumenicznego w Polsce – podkreślał.

Gest ten wyraźnie pokazał, że chrzest jest tym, co jednoczy różne kościoły chrześcijańskie. "Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan między sobą" – głosi m.in. deklaracja.

Po liturgii odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (podczas której zgromadzeni m.in. odpalili od paschału swoje świece oraz zostali pokropieni wodą święconą) nadszedł czas uwielbienia. – Teraz Duch Święty w nas działa – mówił wśród radosnych śpiewów i modlitw pastor Ulf Ekman. – Nasze życie było pustynią, zanim spotkaliśmy Zmartwychwstałego. Każda kropla Ducha Świętego jest tak cenna, tak ważna, tak życiodajna – tłumaczył, nawiązując do znaku wody.

– Pozwól Mu się prowadzić. Pozwól, by pokazał Ci drogę. Zaufaj Mu. On nigdy nie poprowadzi cię złą ścieżką – zachęcał pastor. – On jest obłokiem za dnia i ogniem w nocy. Jeśli w swoim chrześcijaństwie przeżywasz dzień, On jest chmurą, która cię osłania i chroni. Jeśli przeżywasz noc – jest ogniem, który daje światło i pokazuje drogę – mówił o Duchu Świętym.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg