Nie okradać Pana Boga z niedzieli

– Mam nadzieję, że poprzez tę konferencję głos obrońców świętości niedzieli będzie słychać dalej i donioślej – powiedziała Dorota Czudowska, senator PiS z okręgu legnicko-jeleniogórskiego, jedna ze współorganizatorek konferencji w Senacie.

Tym razem przedstawiciele Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli zwołali w Senacie RP konferencję pn. „Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości”. Spotkanie otworzył marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu.

– Bardzo się cieszę, że możemy się, pomimo trudności, spotkać w tym miejscu. Podejmowany tu temat jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Uszanowanie niedzieli jako dnia wolnego jest naszym obowiązkiem. Sam pamiętam z rodzinnego domu, jak moi rodzice i dziadkowie szanowali ten dzień. Chciałbym, aby i młode pokolenia potrafiły docenić świętość niedzieli – powiedział na wstępie marszałek Senatu.

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli reprezentowali w Senacie ks. dr hab. Bogusław Drożdż, ks. dr Bogusław Wolański, Stanisława Repa, Andrzej Potycz oraz Bogdan Orłowski. Wszyscy przygotowali wystąpienia, w których odnosili się m.in. do przyczyn i konsekwencji, jakie przynosi odejście od naturalnej zasady świętowania niedzieli.

Senat RP   Roman Tomczak/GN Senat RP
Senator Dorota Czudowska była jedną z pomysłodawczyń konferencji w Senacie

– Wmawia się nam, że naszego państwa nie stać na to, aby ustawowo zakazać pracy w niedzielę – mówił  Bogdan Orłowski, szef zarządu regionu NSZZ "Solidarność Zagłębia Miedziowego". – W rzeczywistości jest na odwrót. Nie ma żadnych badań, które by potwierdzały tę tezę. Są natomiast dane, które mówią, ile kosztuje państwo walka z chuligaństwem czy narkomanią, zjawiskami, które są konsekwencją m.in. wychowywania młodych ludzi przez ulicę, a nie rodziny, zajęte w tym czasie pracą, także w niedzielę – podkreślał szef "Miedziowej Solidarności".

Wiele miejsca prelegenci poświęcili aktom prawnym, obowiązującym w innych europejskich krajach, gdzie zakaz handlu w niedzielę regulują ustawy. Ich porównaniem ze stanem prawodawstwa polskiego zajął się prof. Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Analiza tych danych, głównie w oparciu o placówki handlowe, wykazuje, że regulacje stosowane w Niemczech, Francji czy Niemczech są bardzo precyzyjne. W Polsce to wygląda inaczej, obowiązujące prawo jest miejscami zawiłe i niejasne – mówił prof. Pisarczyk.

Podczas konferencji przypomniano o idei i dotychczasowej działalności SRŚN. Wiele miejsca poświęcono laickiemu świętowaniu i jego konsekwencjom dla współczesnej rodziny (Stanisława Repa) oraz harmonii świętowania i pracy w porządku społecznym (Bogdan Orłowski). Andrzej Potycz z Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 mówił o propozycji świętowania zawartej w Liście Apostolskim „Dies Domini” Jana Pawła II.

Senat RP   Roman Tomczak/GN Senat RP
Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja w Senacie pomoże rozpropagować ideę świętości niedzieli

Zajęto się także odpowiedzią na fundamentalne pytanie, dlaczego mamy świętować niedzielę. Odpowiadając na to pytanie, ks. Bogusław Wolański z Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej, przytoczył słowa św. Jana Marii Vianneya. – Święty proboszcz z Ars zwykł mawiać do wiernych, że Pan Bóg dał ludziom sześć dni, siódmy zostawiając dla siebie. – Jakim prawem chcemy zabrać Bogu Jego własność? Czy chcemy być złodziejami? – pytał ks. dr Wolański.  

Jak podkreślała senator Dorota Czudowska, konferencja mogła dojść do skutku po wielomiesięcznych staraniach. – Tyle trwały dyskusje z prezydium Senatu na temat wyboru formuły tego spotkania. Pierwotnie miała ona towarzyszyć rekolekcjom parlamentarnym. Tę propozycję prezydium Senatu odrzuciło. Ostatecznie starania zostały zwieńczone sukcesem w ramach prac odpowiedniej komisji. Może to i lepiej, bo wszystkie tego typu konferencje są protokołowane, a protokoły archiwizowane – wyjaśniała senator Czudowska.

W konferencji, zorganizowanej w ramach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, wzięli udział parlamentarzyści, duchowni i przedstawiciele mediów.

Deklaracja ideowa Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli powstała w grudniu 2010 r. w diecezji legnickiej. Od tego czasu SRŚN promuje ideę powrotu pierwszego dnia tygodnia jako dnia wolnego od pracy – dnia wypoczynku fizycznego i duchowego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama