Abp Skworc: "Od prawdy zależy pokój!"

Tradycyjnie na piekarskim wzgórzu spotkali się mężczyźni. Przyszli pieszo ze wszystkich stron archidiecezji.

Słowo wstępne do zebranych po raz pierwszy abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

"Drodzy Pielgrzymi,

Dziś, w ostatnią niedzielę maja, kiedy w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zbieramy się w naszym archidiecezjalnym Wieczerniku, aby razem z Maryją - Matką Miłości i Sprawiedliwości Społecznej doświadczyć siły naszej wiary w jej wymiarze liturgicznym i wspólnotowym; aby doświadczyć Kościoła, jako rodziny i domu. Niech nas wszystkich odnowi Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi; niech przyjdzie do nas z bogactwem swoich darów.

Pozdrawiam wszystkich wiernych pielgrzymów piekarskich oraz tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji! Wszystkim - Szczęść Boże!

Pozwólcie, że wśród witanych wyróżnię hutnika, pana Norberta Niedbałę, z chorzowskiej parafii św. Floriana. Dzisiaj jest tu z nami po raz 65., a po raz 25. przybywa ze sztandarem. Panie Norbercie witamy i gratulujemy wytrwałości.

Słowa powitania kieruję do Pasterzy Kościoła w Polsce, którzy modlą się razem z nami: witam serdecznie kard. Stanisława Dziwisza, który przywiózł nam dar niezwykły – relikwie bł. Jana Pawła II i będzie przewodniczył Eucharystii.

Jest z nami, jako pielgrzym, arcybiskup-senior Damian. Pielgrzymował na to wzgórze jako biskup katowicki od roku 1985, aż do roku 2011. Arcybiskupie Damianie, dziękujemy za wszystkie lata ofiarnej posługi i prosimy o modlitwę za nas, za umiłowany Śląsk!

Witam dzisiejszego kaznodzieję, arcybiskupa Stanisława Budzika, metropolitę lubelskiego. Opatrzność Boża sprawiła, że przez kilkanaście lat współpracowaliśmy w Tarnowie, a w roku 2011 skierowała nas na stolice biskupie: w Lublinie i w Katowicach. Już teraz Bóg zapłać za słowo Boże i, jak mówią na Śląsku – "przydźcie zaś…", oczywiście na pielgrzymkę do Piekar.

Przyszli zaś  - z czego się cieszymy – biskupi: z Bielska-Białej, Gliwic, Opola, Legnicy i Sosnowca. I przyszli nasi parlamentarzyści; są władze samorządowe i rządowe na czele z panem wojewodą; są prezydenci miast i burmistrzowie, starostowie powiatów i wójtowie gmin. Są z nami także reprezentanci miast, które włączają się w Metropolitalne Święto Rodziny. W tym roku odbywa się pod hasłem „Przez pokolenia”. Dziękuję za wszystkie inicjatywy włączone do Metropolitalnego Święta Rodziny i zachęcam do uczestniczenia w ich obchodach.

 Zgodnie z tradycją jest obecny w Piekarach także świat nauki. Witam Rektorów naszych wyższych uczelni, pracowników naukowych i studentów. Wasza obecność to dowód na to, jak zmienił się Śląsk. Dzisiaj to już nie tylko węgiel i stal; ale też myśl humanistyczna, techniczno-informatyczna i kultura najwyższego lotu. Jej uosobieniem jest wyróżniony przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego kompozytor - pan Wojciech Kilar, który 18 czerwca odbierze tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Maestro, dziękujemy za Pana twórczość muzyczną, która otwiera na sacrum... na świętość i na Boga.

Kapłaństwo to źródło siły dla Kościoła i świata. Witam wszystkich duszpasterzy, Kapitułę katedralną, księży z instytucji archidiecezji, przedstawicieli Wydziału Teologicznego UŚ; witam 24. księży neoprezbiterów, osoby konsekrowane i kleryków. Pozdrawiam także tych księży, którzy na tym wzgórzu jednoczą ludzi z Bogiem, udzielając sakramentu pokuty.

Trzeba się gorąco modlić o nowe powołania do wyłącznej służby Ewangelii i powierzać nowe zadania wiernym świeckim. W tym względzie mamy pozytywne doświadczenia posługi blisko tysięcznej rzeszy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, których witam i pozdrawiam oraz działalności ruchów kościelnych i stowarzyszeń. Bóg zapłać Wam za budowanie Kościoła - domu!

Witam przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, pracowników służb medycznych, porządkowych i środków społecznego przekazu, witam młodzież i całe rodziny, pracodawców i was, ludzi ciężkiej pracy fizycznej i umysłowej, wykonywanej w zakładach wydobywczych, przetwórczych i rzemieślniczych, na roli, w administracji i usługach, witam gości z kraju i z zagranicy; witam wszystkich i każdego z was. Raduję się z waszej obecności!

Umiłowani w Chrystusie Panu,

W sposób szczególny wołamy dzisiaj razem z bł. Janem Pawłem II o dary Ducha Świętego. Bez nich niemożliwe jest wykonanie papieskiego zadania i testamentu, jaki zostawił mieszkańcom Śląska i Zagłębia. Przypomnę słowa papieża: "czeka nas wielki moralny wysiłek związany z ewangelią pracy: wysiłek zmierzający do wprowadzenia w polskie życie sprawiedliwości i miłości społecznej". A sprawiedliwość i miłość społeczna mają swój fundament w wolności i prawdzie. Pozwólcie więc, że na ten temat myśli kilka.

Ład społeczny i postęp musi opierać się na prawdzie. Na pełnej prawdzie o Bogu i o człowieku, który jest dzieckiem Bożym, i którego życie jest święte - od poczęcia do naturalnej śmierci.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama