Innocenty III - siła władzy

Wzmocnił władzę papieską, gdy poskromił władców. Wzmocnił królestwo Boga, gdy poparł świętych.

Ruszajcie na krucjatę
Czasy Innocentego III to także epoka wypraw krzyżowych. Utrzymanie Ziemi Świętej w rękach chrześcijan było bardzo trudne. Dlatego papież zaangażował się w zorganizowanie kolejnej, czwartej już, krucjaty. Gdy siły chrześcijan ruszyły do Ziemi Świętej, żądni łupu Wenecjanie skierowali krzyżowców na Konstantynopol i zdobyli go. Papież był oburzony. Z początku ostro zganił przywódców wyprawy. „Zwróciliście broń nie przeciw Saracenom, lecz przeciw chrześcijanom, przedkładając dobra doczesne nad bogactwo niebieskie!” – grzmiał w liście. Potem jednak uznał, że nowa sytuacja pozwoli zasypać podział między Kościołem Wschodu i Zachodu. Zgodził się więc na ustanowienie w zdobytej stolicy Bizancjum związanego z Rzymem cesarstwa łacińskiego. Tym razem bardzo się pomylił, bo właśnie to cesarstwo łacińskie utrwaliło podział między Kościołem greckim i łacińskim.

Innocenty III poparł też nowe krucjaty, skierowane nie do Ziemi świętej, ale przeciw poganom na terenie dzisiejszej Łotwy i przeciw albigensom w południowej Francji. Jesienią 1215 roku papież zwołał do Lateranu dwunasty sobór powszechny. Sobór zajął się nauką o Eucharystii rozwiewając wątpliwości siane przez liczne herezje. Nałożono też na każdego katolika obowiązek spowiadania się przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym. W przemowie, jaką Innocenty III wygłosił na otwarcie soboru, zabrzmiało przeczucie nadchodzącej śmierci. Pół roku później papież wybrał się na północ, aby doprowadzić do pokoju między Genuą i Pizą. Po drodze powaliła go gorączka. Zmarł w Perugii 1216 roku. Pozostawił po sobie Kościół mocny politycznie jak nigdy wcześniej. Niewiele jednak by to dało, gdyby nie święci Franciszek i Dominik, którzy – za zgodą Innocentego III właśnie – odbudowali Kościół w ludzkich duszach.

Innocenty III (1198–1216)
Lotar, hrabia Segni, urodził się około 1160 roku. Gdy miał 30 lat, został kardynałem-diakonem. Był dobrze wykształcony. Miał poczucie misji danej mu od Boga. Doprowadził do uniezależnienia Kościoła od świeckich władców. Poparł świętych Franciszka i Dominika i pozwolił działać założonym przez nich zakonom. Zwołał IV Sobór Laterański, największy w tamtych czasach (1200 uczestników). Za jego pontyfikatu Kościół osiągnął największą potęgę w średniowieczu.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Autopromocja