Regulamin

konkursu fotograficznego „Na papieskim szlaku”

Reklama

§1

1. Portal wiara.pl (zwany dalej Organizatorem) ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem

„Na papieskim szlaku” (zwany dalej „Konkursem”)

2. Partnerami konkursu są wydawnictwa „Pascal” i „Bratni Zew” (zwane dalej „Partnerami”)

3. Celem Konkursu jest popularyzacja miejsc związanych z osobą Jana Pawła II, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zainteresowania fotografią.

4. Konkurs trwa od 19 lipca do 31 sierpnia 2010 roku

§2

1. W Konkursie może wziąć udział każdy

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny

3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy pojedyncze zdjęcia

(wyklucza się cykle i zestawy)

4. Prace konkursowe winny zostać złożone w formie elektronicznej (pliki z aparatów

cyfrowych lub skany w formacie JPG o wymiarach 1024 x 768 pikseli)

5. W Konkursie dopuszcza się podstawowe operacje związane z edycją fotografii, tzn. zmianę

kontrastu, jasności, konwersję na czerń i biel. W Konkursie nie mogą brać udziału

fotomontaże, kolaże zdjęć oraz inne prace noszące ślad zabiegów związanych

z dodawaniem, usuwaniem bądź przenoszeniem elementów fotografii

6. Fotografie należy przesyłać do 31 sierpnia pocztą elektroniczną na adres papiez@wiara.pl w temacie wiadomości KONIECZNIE należy wpisać „Konkurs foto”

7. Fotografie winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem właściciela

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w celu realizacji Konkursu oraz oświadcza, że jest autorem i właścicielem zdjęć, które nadesłał

9. Adresy e-mail Uczestników mogą zostać przekazane Partnerom Konkursu

10. Wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane w Serwisie Papieskim portalu Wiara.pl

11. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na podpisanie zdjęć jego imieniem i nazwiskiem, musi to zaznaczyć w mailu, w którym zostaną przesłane zdjęcia i podać NICK

12. Do zdjęć należy dołączyć ich tytuł i krótki opis – razem maksymalnie 500 znaków

13. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii

naruszających Regulamin oraz zawierających niestosowne treści

14. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia o jakimkolwiek charakterze względem zgłoszonych fotografii, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu

Nagrody

§3

1. Wszystkie zgłoszone do Konkursu fotografie zostaną zamieszczone na stronie www.papiez.wiara.pl i będą komentowane przez internautów

2. Najciekawsze prace będą nagrodzone

3. Jurorami Konkursu są pracownicy redakcji portalu Wiara.pl

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KONKURS

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama