Watykan w kwestii nadużyć seksualnych

Niebawem Kongregacja Nauki Wiary opublikuje szereg zmian dotyczących postępowania kanonicznego w sprawach o nadużycia seksualne duchowieństwa. Donosi o tym na łamach „National Catholic Reporter” amerykański watykanista, John Allen.

Reklama

Natomiast Giacomo Galeazzi na łamach turyńskiej „La Stampy”, twierdzi, że ostateczna redakcja dokumentu nastąpi w najbliższą środę.

Powołując się na źródła watykańskie Allen twierdzi, że nowy dokument będzie raczej zawierał potwierdzenie istniejącej praktyki, a nie nowe podejście do przypadków nadużyć seksualnych. Ponadto zmiany dotyczyć mają jedynie kościelnego statusu oskarżonego duchownego i kodyfikacji wyjątków od zasad zawartych w motu proprio Jana Pawła II z 2001 r. „Sacramentorum sanctitatis tutela”. Wyjątki te, znane jako „specjalne uprawnienia”, dotyczyły usprawnienia procedur kościelnych w przypadku usuwania osób winnych z kapłaństwa.

W nowym dokumencie ma też zostać wydłużony przewidziany w prawie kanonicznym okres przedawnienia tych przestępstw: z 10 do 20 lat od chwili gdy ofiara ukończy 18 rok życia. Po raz pierwszy za „poważne przestępstwa”, podlegające kompetencjom Kongregacji Nauki Wiary, uznana zostanie także „pornografia dziecięca”.

Allen twierdzi ponadto, że Kongregacja Nauki Wiary przygotowuje oddzielny dokument, stanowiący swego rodzaju wytyczne dla biskupów i konferencji episkopatów, dotyczący koordynacji różnych dyrektyw dotyczących nadużyć seksualnych, wydanych przez poszczególne krajowe konferencje biskupów. Brak jednakowego podejścia do tych kwestii powodował na przykład uciekanie winnych obcokrajowców z USA do swych krajów pochodzenia, by uniknąć surowych procedur stosowanych przez Kościół w Stanach Zjednoczonych. Dokument w tej sprawie nadal jest przedmiotem prac i nie ukaże się w najbliższym czasie. Według jego informacji Watykan nie planuje konferencji prasowej na której miałby być zaprezentowany nowy dokument Kongregacji Nauki Wiary.

«« | « | 1 | » | »»
 • vicky
  09.07.2010 11:44
  Usunąć każdego NA ZAWSZE z kościoła,wobec którego są podejrzenia+dowody.Nie ma przedawnienia.Co z ludzmi,którzy zmagają się już do końca życia z tą traumą? Ich przedawnienie nie dotyczy
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Autopromocja

  Reklama

  Reklama

  Reklama