Adhortacje Jana Pawła II

W rocznicę pontyfikatu 16 października 2003 Jan Paweł II skierował do bisukpów całego świata adohortację zatytułowaną "Pastores gregis" (Pasterze owczarni). Była to Jego 15 adhortacja od 1979 roku.

Reklama

* „Catechesi tradendae” (o katechizacji w naszych czasach - dokument po Synodzie na ten temat, zwołanym jeszcze przez Pawła VI w 1977 r.) - 16 X 1979 r.,


* „Familiaris consortio” (o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym) - 22 XI 1981 r.,


* „Redemptionis donum” (o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia) - 25 III 1984 r.,


* „Reconciliatio et paenitentia” (o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła) - 2 XII 1984 r.,


* „Christifideles laici” (o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele) - 30 XII 1988 r.,


* „Redemptoris custos” (o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) - 15 VIII 1989 r.,


* „Pastores dabo vobis” (o formacji kapłanów w dzisiejszym świecie) - 25 III 1992 r.,


* „Ecclesia in Africa” (o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000) - 14 IX 1995 r.,


* „Vita consecrata” (o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie) - 25 III 1996 r.,


* „Une espérance nouvelle pour le Liban” (Nowa nadzieja dla Libanu) - 11 V 1997 r.,


* „Ecclesia in America” (Kościół w Ameryce) - 22 I 1999 r.,


* „Ecclesia in Asia” (Kościół w Azji) - 6 XI 1999 r.,


* „Ecclesia in Oceania” (Kościół w Oceanii) - 22 XII 2001 r.


* „Ecclesia in Europa” (Kościół w Europie) - 28 VI 2003 r.


* „Pastorem Gregis” (Pasterze owczarni) - 16 X 2003 r.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama