Franciszek: wsłuchujcie się w głos ludzi i narodów

Przemówienie papieża Franciszka do szefów państw i rządów państw członkowskich UE w przeddzień 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich 24.03.2017 r.

Dostojni Goście!

Przy ogólnym wydłużeniu perspektyw życia sześćdziesiąt lat jest dziś uważane za czas pełnej dojrzałości. Wiek kluczowy, w którym po raz kolejny jesteśmy wezwani do odnalezienia siebie. Także dziś Unia Europejska wezwana jest do odnalezienia siebie, do uleczenia nieuniknionych potłuczeń, które przychodzą wraz z wiekiem i znalezienia nowych dróg, aby kontynuować swoją pielgrzymkę. Jednakże w przeciwieństwie do człowieka sześćdziesięcioletniego Unia Europejska nie ma przed sobą nieuniknionej starości, ale możliwość nowej młodości. Jej sukces zależeć będzie od chęci, aby po raz kolejny razem pracować i od woli postawienia na przyszłość. Do was, jako przywódców należeć będzie rozpoznanie drogi „nowego europejskiego humanizmu” [20], pełnej ideałów i konkretów. Oznacza to nieobawianie się podejmowania skutecznych decyzji, zdolnych, by odpowiedzieć na rzeczywiste problemy ludzi i wytrzymać próbę czasu.

Ze swej strony mogę tylko zapewnić o bliskości Stolicy Apostolskiej i Kościoła w całej Europie, do której budowania zawsze się przyczyniał i zawsze będzie wnosił on swój wkład, modląc się dla niej o błogosławieństwo Pana, aby jej strzegł, darzył pokojem i postępem. Dlatego cytuję słowa, jakie Joseph Bech wypowiedział na Kapitolu: Caeterum censeo Europam esse ædificandam - sądzę zresztą, że Europa powinna być budowana.

Dziękuję.


Przypisy:

 1. P.H. SPAAK, Przemówienie z okazji podpisania Traktatów Rzymskich, Rzym, 25 marca 1957.
 2. P.H. SPAAK, dz. cyt.
 3. A. DE GASPERI, „La nostra patria Europa”. Discorso alla Conferenza Parlamentare Europea, 21 kwietnia 1954, w: „Alcide De Gasperi e la politica internazionale”, Cinque Lune, Roma 1990, vol. III, 437-440.
 4. P.H. SPAAK, dz. cyt.
 5. J. LUNS, Przemówienie z okazji podpisania Traktatów Rzymskich, Rzym, 25 marca 1957.
 6. J. BECH, Przemówienie z okazji podpisania Traktatów Rzymskich, Rzym, 25 marca 1957.
 7. K. ADENAUER, Przemówienie z okazji podpisania Traktatów Rzymskich, Rzym, 25 marca 1957.
 8. C. PINEAU, Przemówienie z okazji podpisania Traktatów Rzymskich, Rzym, 25 marca 1957.
 9. P.H. SPAAK, dz. cyt.
 10. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 9 stycznia 2017.
 11. P.H. SPAAK, dz. cyt.
 12. A. DE GASPERI, dz. cyt.
 13. JAN PAWEŁ II, Akt Europejski wygłoszony w Santiago de Compostela, 9 listopada 1982, w: „Nauczanie papieskie”, V, 2, rok 1982, s. 773.
 14. Por. Przemówienie w Parlamencie Europejskim, Strasburg, 25 listopada 2014; „L’Osservatore Romano”, wyd. pl. 12 (368)/2014, s. 9 nn.
 15. Adhort. ap. „Evangelii gaudium”, n. 235.
 16. Tamże.
 17. Przemówienie podczas uroczystości wręczenia Nagrody Karola Wielkiego, 6 maja 2016, „L’Osservatore Romano”, wyd. pl. 5 (382)/2016, s. 32.
 18. Adhort. ap. „Evangelii gaudium”, n. 239.
 19. PAWEŁ VI, Enc. „Populorum progressio”, 26 marca 1967, 87.
 20. Przemówienie podczas uroczystości wręczenia Nagrody Karola Wielkiego, 6 maja 2016, „L’Osservatore Romano”, wyd. pl. 5 (382) 2016, s. 32.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Autopromocja