Audiencja środowa: O Boecjuszu i Kasjodorze

O dwóch wielkich myślicielach, których twórczość naznaczyła przełom starożytności i średniowiecza chrześcijaństwa, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Myśl Boecjusza i Kasjodora nic nie straciła ze swej aktualności.

Reklama

Papież wskazał, że współcześnie, gdy spotykają się różne kultury, zaporą przed szerzeniem przemocy może być wychowanie do pokoju. Przykładem jest tu Boecjusz, który w więzieniu nauczył się rozróżniać pomiędzy prawdziwymi a złudnymi wartościami.

Boecjusz urodził się ok. 480 r. w Rzymie w szlacheckiej rodzinie Anicjuszów. Był dobrym dyplomatą, logikiem, filozofem i teologiem. Jego najbardziej znanym dziełem jest „De consolatione philosophiae”. Napisał je w więzieniu, gdy został niesłusznie oskarżony o spisek przeciw cesarzowi Teodorykowi. Odwołując się do wiary i do mądrości, usiłuje odkryć sens tego doświadczenia, które miało doprowadzić go do śmierci w 524 r. Dokonuje syntezy całego nauczania chrześcijańskiego, wykazując prawdę biblijnego stwierdzenia: „Mądrości zło nie przemoże”.

Niesłusznie uwięziony za swe przekonania polityczne i religijne, Boecjusz jest symbolem niezliczonej liczby niesprawiedliwie pozbawionych wolności we wszystkich czasach i pod każdą szerokością geograficzną – wskazał Benedykt XVI. Tych słów Papieża wysłuchali m. in. eskortowani przez policję więźniowie z zakładu karnego w Lanciano, którzy na przybycie do Watykanu otrzymali specjalną przepustkę. Papież życzył im, by dzisiejsza audiencja była szczególną zachętą do wprowadzenia w życie nauczania Ewangelii. „My także żyjemy w czasach spotkania kultur i wystawieni jesteśmy na niebezpieczeństwo przemocy, która niszczy kultury. My także mamy obowiązek przekazać młodym pokoleniom wielkie wartości i uczyć je podążać drogą pojednania i pokoju” – powiedział Papież, nawiązując do postaci Kasjodora.

Marek Aureliusz Kasjodor urodził się ok. 485 r. w Scyllacium w Kalabrii. Należał do wyższych warstw społecznych, co pozwoliło mu aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym i kulturalnym. Zabiegał o zachowanie patrymonium humanistycznego Imperium Rzymskiego, usiłując podjąć współpracę z nowymi ludami napływającymi do Italii. Ostatecznie doszedł do wniosku, że najwięcej w tej dziedzinie mogą dokonać mnisi. Założył w Vivarium klasztor, w którym szczególny nacisk kładziono na pracę intelektualną i działalność charytatywną. Był autorem wielu wybitnych dzieł poświęconych modlitwie i medytacji nad Pismem świętym. Zmarł w roku 580.

Podobnie jak w poprzednich tygodniach audiencja ogólna odbyła się w dwóch etapach: najpierw Benedykt XVI pozdrowił zebranych w bazylice watykańskiej pielgrzymów indywidualnych oraz włoskie wycieczki szkolne i grupy folklorystyczne. Mówił o znaczeniu uniwersalnego charakteru edukacji, która powinna obejmować także wymiary moralny, duchowy, społeczny, kulturalny i religijny. Z pozostałymi grupami Papież spotkał się chwilę później w Auli Pawła VI. Znaleźli się tam m.in. uczniowie i nauczycielka protestanckiej szkoły katedralnej ze Skary w Szwecji kultywującej studium języka łacińskiego. Papież pozdrowił ich oczywiście po łacinie. Nie zapomniał również o Polakach.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama