Abp Auza: głos Papieża słuchany z uwagą

Za miesiąc Papież Franciszek wygłosi przemówienie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jak przypuszczają obserwatorzy, głos Ojca Świętego może mieć istotny wpływ na wiele aspektów aktualnej sytuacji międzynarodowej.

Reklama

Abp Bernardito Auza spodziewa się niemniej silnego oddźwięku od tego, jaki spowodowała w świecie encyklika Laudato si’.

W rozmowie z Radiem Watykańskim stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że w tej organizacji spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami na papieski dokument. Wskazał, że nawet w negocjacjach międzyrządowych, toczących się w ramach „Agendy zrównoważonego rozwoju po roku 2015”, wiele delegacji powoływało się właśnie na tekst Laudato si’. „Mogę powiedzieć, że na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych encyklika została bardzo dobrze przyjęta” – podkreślił watykański dyplomata. Odniósł się także do faktu, że nowy model rozwoju gospodarczego, proponowany w tym dokumencie przez Papieża, zwraca szczególną uwagę na troskę o ubogich i ochronę środowiska naturalnego.

„W kontekście mojej pracy w ONZ, słuchając oficjalnych wystąpień delegacji państw członkowskich tej organizacji, zwłaszcza krajów rozwijających się, jak również tych wielkich organizacji międzynarodowych, które zajmują się gospodarką i handlem, zdałem sobie sprawę z wciąż wzrastającej świadomości, gdy chodzi o zrozumienie ekonomii bardziej zintegrowanej, o czym właśnie mówi Papież. Chodzi o to jego wołanie, by odejść od obsesji rozwoju gospodarczego opartego tylko na PKB. To nie jest ekonomia, która wspiera zrównoważony rozwój. I na tym polega siła tego papieskiego apelu o budowanie gospodarki zwracającej większą uwagę na ubogich, na ekologię. Takiego właśnie ducha ONZ chciałby postawić w centrum Agendy zrównoważonego rozwoju do roku 2030” – powiedział abp Auza.

«« | « | 1 | » | »»
Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Autopromocja

    Reklama

    Reklama

    Reklama